Redegørelse om påbud til Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S om opgørelse af hensættelser til solvens

Med julebrevet af 20. december 2018 indledte Finanstilsynet en temaundersøgelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers værdiansættelse af forsikringshensættelser til solvens.

Finanstilsynet har som led i denne undersøgelse konstateret, at Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (herefter Alm. Brand Pension) aktuelt ikke opgør hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet Alm. Brand Pension påbud om at opgøre hensættelserne til solvens i overensstemmelse med de gældende principper i Solvens II-reguleringen. Alm. Brand Pension har fået frist til ultimo 2022 til at komme på plads.