Redegørelse om inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Ringkjøbing Landbo-bank A/S. Der var tale om en funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som et led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen var fokuseret på bankens risikovurdering, politikker, procedurer, kundekendskab vedrørende såvel privat- som virksomhedskunder, den løbende overvågning af kunderne samt bankens interne kontroller og rapportering.

Risikovurdering og sammenfatning

 

Banken er en regionalbank med forankring i Nord-, Midt- og Vestjylland.  Derudover servicerer banken privatkunder fra en afdeling i København og erhvervskunder fra en afdeling i Aarhus. Banken tilbyder traditionelle bankprodukter med fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Endvidere er banken en nichebank indenfor bl.a. vedvarende energi, ejendomsprojekter, læger, tandlæger, private banking og engros (primært ejendomme).

 

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på bankens størrelse, forretningsmodel, produkter og kunder.

 

Inspektionen har givet anledning til følgende tilsynsreaktioner:

 

Banken får påbud om at sikre, at bankens politik på hvidvaskområdet fastsætter bankens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet samt identificerer og afgrænser, hvorledes banken vil styre og begrænse risiciene på hvidvaskområdet med udgangspunkt i bankens risikovurdering.

 

Banken får endvidere påbud om at sikre, at banken foretager tilstrækkelige undersøgelser af alarmer fra bankens hvidvaskovervågning og noterer og opbevarer resultatet af undersøgelserne. 

 

Endelig får banken påbud om at sikre, at banken har tilstrækkelige forretningsgange vedrørende undersøgelse af alarmer fra bankens hvidvaskovervågning samt notering og opbevaring af resultatet af undersøgelserne.