Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Jyske Realkredit A/S

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelsen af kapitalgrundlag for Jyske Realkredit A/S. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2019.

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang instituttets kapitalopgørelse var i overensstemmelse med gældende regler.

 

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner udover reaktionerne relevant for hele koncernen.