Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Jyske Bank A/S og Jyske Bank-koncernen

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelser af kapitalgrundlag for Jyske Bank A/S og Jyske Bank-koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelserne pr. 30. juni 2019.

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang bankens kapitalopgørelser er konsistente med gældende regler.

 

Bankens dokumentation af de anvendte metoder for opgørelse af fradrag for forsigtig værdiansættelse er ikke veldokumenterede. Det er herudover blevet påtalt, at banken ikke tidligere på alle områder har foretaget nødvendige beregninger i forbindelse med forsigtig værdiansættelse. Efterlevelse af tilsynsrektionerne er relevant for hele koncernen, herunder Jyske Realkredit A/S.

 

Finanstilsynet har herudover fundet enkelte fejl i indberetninger til Finanstilsynets af bankens og koncernens kapitalgrundlag og kapitaludstedelser. Fejlene har dog ikke haft betydning for den samlede opgørelse af kapitalgrundlagene.