Redegørelse om inspektion i 2BSafe IVS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i 2BSafe IVS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt virksomhedens overvågning af sine kunders transaktioner.

Risikovurdering og sammenfatning

2BSafe IVS er en betalings- og softwarevirksomhed, som er udvikler og ejer af Traday, der er en betalingsløsningsplatform for brugerne på online markedspladser. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførsler generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Derudover har Finanstilsynet i vurderingen lagt vægt på, at virksomheden kun har distancekunder. 

På baggrund af inspektionen har to områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den udfører tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.  

Virksomheden får også påbud om at sikre, at virksomheden foretager en egentlig og konkret risikoklassificering af sine kunder i forbindelse med etablering af forretningsforbindelser.