Redegørelse om undersøgelse af Frørup Andelskasses risikovurdering på hvidvaskområdet

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Frørup Andelskasses risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

Risikovurdering og sammenfatning

Frørup Andelskasse er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Nyborgområdet. Andelskassen har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet.

Finanstilsynet vurderer, at andelskassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at andelskassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Andelskassen begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

Undersøgelsen har resulteret i, at Finanstilsynet over for andelskassen har bemærket, at andelskassen skal være opmærksom på, at risikofaktorerne for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme ofte ikke har samme karakter.