Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Sparinvest

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos Investeringsforeningen Sparinvest.

Inspektionen foregik hos administrationsselskabet ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, der administrerer Investeringsforeningen Sparinvest.

 

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af risikostyrings- og compliancefunktionernes opgaver i forhold til Investeringsforeningen Sparinvest, herunder politikker og forretningsgange, samt rapportering til foreningens bestyrelse og direktion. Desuden har Finanstilsynet haft fokus på de IT-systemer, der anvendes i forbindelse med beregning af indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest.

 

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet på de undersøgte områder.