Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Danske Bank A/S og Danske Bank-koncernen

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelser af kapitalgrundlag for Danske Bank A/S og Danske Bank-koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelserne pr. 30. juni 2018.

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang bankens kapi-talopgørelser er konsistente med gældende regler.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet har dog påpeget en række forhold, som koncernen skal ændre, bl.a. i forbindelse med indberetninger til Finanstilsynet.