Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1191 resultater

 • Risikooplysning vedrørende overskridelse af pejlemærke for udlånsvækst
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit) har i 2. kvartal 2020 overskredet tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst til erhverv med boligformål med en vækst på henholdsvis 15,9 pct. Instituttet har oplyst, at overskridelsen er ophørt ved udgangen af 3. kvartal 2020.
 • Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Sydbank. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.
 • Redegørelse om inspektion i FLEASING A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2020 på virtuelinspektion i FLEASING A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning afprivat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-,underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse om inspektion i A/S Global Risk Management (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i A/S Global Risk Management. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse om inspektion i Lunar Bank A/S
  Emne:
  2020, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har i august 2020 gennemført en inspektion i Lunar Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Forbrugsforeningen af 1886 (hvidvask- og betalingstjenesteområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
  Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Forbrugsforeningen af 1886. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet og betalingstjenesteområdet. Inspektionen omfattede foreningens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet og ledelse og indretning af virksomheden på betalingstjenesteområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Global Exchange Denmark ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i september 2020 på inspektion i Global Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Brickshare AIFM A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Brickshare AIFM A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Spektrum Fonds-mæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2020 på inspektion i Spektrum Fondsmægler-selskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Safari Shop (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 29. juni 2020 på inspektion i Safari Shop v/ Mahmoud Said Osman (”virksomheden”). Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven i relation til pengeoverførelsesvirksomheden, som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (bevillinger af udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)
  Emne:
  2020, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i juni 2020 en inspektion i Spar Nord Bank A/S. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (SDO-registre mv.)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danske Bank A/S.
 • Redegørelse om påbud til Danske Bank A/S på markeds- og modpartsrisikoområderne
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Danske Bank A/S revurderet bankens tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markedsrisiko og modpartsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene.
 • Redegørelse om inspektion i Monni ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Vurderinger, 2020, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i Monni ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og virksomhedskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i Global Evolution Fonds-mæglerselskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger
  Finanstilsynet var i april-maj 2020 på inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med sparekassen.
 • Redegørelse om inspektion i Interdan Leasing A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Interdan Leasing A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2020 på inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Coinify ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Coinify ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Kreditbanken (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvask
  Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Kreditbanken A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privatkunder og virksomhedskunder samt bankens noterings-, undersøgelses- og underretningspligt.