Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1101 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Andelskassen Fælleskassen (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Vurderinger, 2020
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Andelskassen Fælleskas-sen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kunde-kendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksom-hedskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i september-oktober 2019 på inspektion i Nykredit Realkredit. Inspektionen omfattede en gennemgang af restance- og nedskrivningsområdet, store lån, værdiansættelser af kontor- og forretningsejendomme samt LTV-overvågningen.
 • Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i perioden maj − juni 2019 på inspektion i Danica Pensi-on Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).
 • Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit).
 • Redegørelse om inspektion i Domus Forsikring
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober og november 2019 på ordinær inspektion i Domus Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Bedre Kredit ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 13. september 2019 på inspektion i Bedre Kredit ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og erhvervskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Flex Funding A/S (betalingstjeneste- og hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Flex Funding A/S. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjeneste- og hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden.
 • Redegørelse om inspektion i Østervrå Andelskasse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i Østervrå Andelskasse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. Finanstilsynet havde fokus på andelskassens forretningsmodel, ledelsens arbejde, kreditrisici samt kapital- og likviditetsforhold. Der var tale om en opfølgningsinspektion på den seneste inspektion i 2018.
 • Redegørelse om inspektion i Tavex A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Tavex A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S (Totalkredit).
 • Redegørelse om inspektion i Repay Finance A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juli 2019 på inspektion i Repay Finance A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Creamfinance Denmark ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 3. juli 2019 på inspektion i Creamfinance Denmark ApS.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Balling
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Sparekassen Balling. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i eCommerce 2020 ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 8. juli 2019 på inspektion i eCommerce 2020 ApS.
 • Redegørelse om påbud til Østervrå Andelskasse
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Påbud, Kapital, Risikostyring
  Finanstilsynet har i forbindelse med inspektion i Østervrå Andelskasse vurderet, at andelskasse har overskredet grænsen for, hvor meget en enkeltstående eksponering må udgøre i forhold til andelskassens justerede kapitalgrundlag.
 • Redegørelse om inspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i perioden januar - februar 2019 på inspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension).
 • Redegørelse om inspektion i Lægernes Pension
  Emne:
  Vurderinger, 2020, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Lægernes Pension – pensionskassen for læger (herefter Lægernes Pension), hvor fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Redegørelse om inspektion i 4Finance ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var den 25. april 2018 på inspektion i 4Finance ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Frøs Sparekasse
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har i oktober og november 2019 været på inspektion i Frøs Sparekasse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Amal Express Travel (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var den 13. februar 2018 på inspektion i Amal Express Travel (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet, herunder kundekendskab, legitimation, overvågning og undersøgelsespligt.