Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1157 resultater

 • Redegørelse om inspektion i AIP Management P/S vedr. risikostyring og værdiansættelse
  Emne:
  2020, Vurderinger, Investeringsområdet, Kapitalmarkedsområdet
  Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i AIP Management P/S, der har en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”).
 • Redegørelse om IT-inspektion i P+ Pensionskassen for akademikere
  Emne:
  2020, Vurderinger, IT-inspektion
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i P+ Pensionskassen for akademikere (herefter P+) i perioden oktober 2018 til januar 2019 og januar 2020.
 • Redegørelse om inspektion i Møns Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Redegørelser, 2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Møns Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens organisation på hvidvask-området, bankens politikker, procedurer og interne kontroller samt kunde-kendskabsprocedurer herunder overvågning af privatkunder og erhvervskunder.
 • Redegørelse om inspektion i 2020 Finance ApS (tidl. Smartkredit) (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Smartkredit ApS (nu 2020 Finance ApS). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksom-hedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om IT-inspektion i SDC A/S
  Emne:
  2020, IT-inspektion, Vurderinger
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i SDC A/S i perioden maj til september 2019.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S
  Emne:
  2020, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S (Totalkredit). Inspektionen omfattede en gennemgang af LTV-overvågning samt restance- og nedskrivningsområdet.
 • Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S (udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Nykredit Bank. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.
 • Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har i maj 2020 gennemført en inspektion i Totalbanken A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, med størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Rønde Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Rønde Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.
 • Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Sydbank A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Sydbank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S
  Emne:
  2020, Fondsmæglerselskaber, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2019 og april-maj 2020 på inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Nykredit Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i maj 2020 inspektion af Faster Andelskasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Langå Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvask, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Langå Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekend-skabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Coop Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Coop Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S
  Emne:
  2020, Realkredit, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Jyske Realkredit A/S. Inspektionen omfattede en gennemgang af overvågningen af LTV (lånets størrelse sat i forhold til ejendommens værdi) og restance- og nedskrivningsområdet.