Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1147 resultater

 • Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Sydbank A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Sydbank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S
  Emne:
  2020, Fondsmæglerselskaber, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2019 og april-maj 2020 på inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om temainspektion i Nykredit Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i maj 2020 inspektion af Faster Andelskasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Langå Sparekasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvask, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Langå Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekend-skabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Coop Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Coop Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S
  Emne:
  2020, Realkredit, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Jyske Realkredit A/S. Inspektionen omfattede en gennemgang af overvågningen af LTV (lånets størrelse sat i forhold til ejendommens værdi) og restance- og nedskrivningsområdet.
 • Redegørelse om påbud til Nets A/S – Anvendelse af stærk kundeautentifikation
  Emne:
  2020, Betalingsinstitutter, Vurderinger, Påbud
  Finanstilsynet har undersøgt Nets Danmark A/S’ (Nets) efterlevelse af reglerne i lov om betalinger (betalingsloven) om krav til anvendelse af stærk kundeautentifikation.
 • Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2020 på inspektion i Ekspres Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.
 • Redegørelse om inspektion DLR Kredit A/S
  Emne:
  2020, Realkredit, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i DLR Kredit A/S.Inspektionen omfattede en gennemgang af instituttets nyudlån til erhvervsområdet, restance- og nedskrivningsområdet og værdiansættelser af kontor- og forretningsejendomme.
 • Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Basisbank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.
 • Redegørelse om påtaler til AP Pension for manglende overholdelse af teknisk grundlag og for sen anmeldelse af ændringer til teknisk grundlag
  Emne:
  2020, Pensionskasse, Påtale, Vurderinger
  Finanstilsynet har udstedt to påtaler til AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension), som kan have betydning for selskabets kunder. Påtalerne vedrører dødelighedsarv for 1036 alderspensionister i AP NetLink, som har valgt et garantiprodukt ved pensionering.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (bevillinger af udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Jyske Bank. Formålet var pri-mært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.
 • Redegørelse om inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv), hvor fokus for inspektionen var selskabets investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Redegørelse om påbud til Syd Fund Management A/S - Etablering af Værdipapirfond
  Emne:
  2020, Kapitalmarkedsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med Syd Fund Management A/S’ (”SFM”) ansøgning om at etablere en værdipapirfond SFMs interne behandling af beslutningen om etableringen af fonden. Gennemgangen gav anledning til flere påbud.
 • Redegørelse om inspektion i Tryg Forsikring
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i april 2018 på ordinær inspektion i Tryg Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (bevillinger af udlån til danske udlejningsejendomme og ejendomsprojekter)
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Danske Bank. Formålet var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til kunder med danske udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.