Godkendte prøveudbydere i henhold til bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

Finanstilsynet har godkendt nedenstående udbyders prøver i henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 864 af 23. juni 2017 om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter (kompetencekravsbekendtgørelsen).

En virksomhed, hvorfra der ydes investeringsrådgivning eller formidles information om visse investeringsprodukter skal sikre, at virksomhedens ansatte, der yder investeringsrådgivning om investeringsprodukter omfattet af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, har bestået en prøve, udbudt af en af Finanstilsynet godkendt prøveudbyder, jf. § 8. Prøven skal dokumentere, at den ansatte besidder de fornødne kompetencer og viden om de investeringsprodukter, som den ansatte rådgiver om, jf. § 3, stk. 2, nr. 2. Prøven skal bestås, inden den ansatte begynder at yde rådgivning, jf. § 7, stk. 1.

 

Virksomheden skal mindst én gang om året vurdere, om den ansatte lever op til kravene i § 3, stk. 2-4.

 

 

Finanstilsynet har godkendt Finanssektorens Uddannelsescenter som prøveudbyder.