Godkendte prøveudbydere i henhold til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Finanstilsynet har godkendt nedenstående udbyderes prøver i henhold til §§ 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 363 af 26. april 2018 om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler (kompetencekravsbekendtgørelsen)

Et forsikringsselskab, genforsikringsselskab, en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal sikre, at virksomhedens ansatte, der udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor det arbejdsområde, de varetager, jf. § 5, stk. 1, kompetencekravsbekendtgørelsen.

 

En ansat i et forsikringsselskab, genforsikringsselskaber og en ansat hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal hvert tredje år bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde, jf. § 6, stk. 1, i kompetencekravsbekendtgørelsen.

 

Alle godkendte udbydere af prøver samt oplysning om, hvilke prøver (bilag i kompetencekravsbekendtgørelsen) udbyderne er godkendte til at udbyde, fremgår på denne side. Informationerne bliver løbende opdateret.

 

 

Godkendte prøveudbydere

 

Finanssektorens Uddannelsescenter – godkendt som prøveudbyder til bilag 1, 4, 5, 5 A, 5 B samt til en teoretisk prøve i bilag 1 og 2 (jf. § 10, stk. 3, i kompetencekravsbekendtgørelsen).

Forsikringsakademiet – godkendt som prøveudbyder til bilag 1-9.

IBA Erhvervsakademi Kolding – godkendt som prøveudbyder til bilag 4.

Godkendelserne gælder både som prøveudbyder af kompetencekravsprøver, jf. § 5 i kompetencekravsbekendtgørelsen og efteruddannelsesprøver, jf. § 6 i kompetencekravsbekendtgørelsen, med undtagelse af Forsikringsakademiets godkendelse til at udbyde prøver i bilag 6-9, der er begrænset til kompetencekravsprøver, jf. § 5 i kompetencekravsbekendtgørelsen.

 

Spørgsmål vedrørende prøveudbydere kan rettes til finanstilsynet@ftnet.dk eller på telefon 33 55 82 82.