Udtalelse om §§ 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik ved pensionsomvalg omfattet af § 60 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynets fortolkning af 11. december 2014.

Værd at vide

Beslutninger omfatter risikooplysninger og politianmeldelser. Beslutninger er ikke underlagt reglerne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven, og de kan således ikke ankes.

Denne udtalelse beskriver, hvordan et livforsikringsselskab skal tage højde for §§ 3 og 4 i bekendtgørelsen om god skik og den praksis, der knytter sig til disse bestemmelser, hvis det tilbyder omvalg omfattet af § 60 a i lov om finansiel virksomhed, og skal informere kunderne om dette tilbud. Udtalelsen er et supplement til vejledning nr. 9055 af 13. februar 2013. Finanstilsynet vil følge selskabernes udformning af informationsmateriale, og vil om nødvendigt revidere denne udtalelse i lyset af eventuel ny praksis på området.