Fortolkning af § 5, nr. 10 i bekendtgørelse om outsourcing

En virksomhed har spurgt Finanstilsynet, hvordan kravet om godkendelse i § 5, nr. 10, i bekendtgørelse om outsourcing skal fortolkes.

Sagsfremstilling:

En virksomhed har spurgt Finanstilsynet, hvordan kravet om godkendelse i § 5, nr. 10, i bekendtgørelse om outsourcing skal fortolkes. Spørgsmålet skal ses i lyset af, at Finanstilsynet tidligere har haft et udkast til ændring af bekendtgørelse om outsourcing i høring, hvor kravet om godkendelse ved videreoutsourcing kunne fraviges i henhold til en ny § 6a. Den planlagte ændring af § 6a er ikke trådt i kraft som forventet. 

Det følger af bekendtgørelse om outsourcing § 5, nr. 10, at outsourcingvirksomheder aktivt skal godkende leverandører eller underleverandørers eventuelle videreoutsourcing af outsourcede opgaver.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet har udtalt, at de nuværende regler i bekendtgørelse om outsourcing skal efterleves. Virksomheder skal således i kontrakter, sikre krav om godkendelse ved videreoutsourcing.