Mistanke om overtrædelse af regler

Der er flere forskellige muligheder for at orientere Finanstilsynet om eventuelle overtrædelser af den finansielle lovgivning. En uformel orientering kan f.eks. ske via e-mail, brev eller telefon. Den kan også ske via de formaliserede whistleblower-ordninger.

1.1. Henvendelse til Finanstilsynet
I det følgende kan du læse om mulighederne for at komme i kontakt med Finanstilsynet ved mistanke om overtrædelser. Du kan også læse om de typiske årsager til, at Finanstilsynet tager en sag op.

Vær opmærksom på, at de personer eller virksomheder, der underretter Finanstilsynet om mulige overtrædelser af lovgivningen, ikke har ret til at få en opfølgning på sagerne. En henvendelse vil typisk blive besvaret med, at Finanstilsynet har modtaget henvendelsen og vil lade den indgå i det almindelige tilsynsarbejde.

Grunden til, at Finanstilsynet ikke kan give en mere konkret tilbagemelding, er, at den person eller virksomhed, henvendelsen drejer sig om, har ret til, at sagen bliver behandlet fortroligt.

Hvis Finanstilsynet modtager en henvendelse, som er uden for myndighedens område, vil Finanstilsynet forsøge at vejlede om, hvem henvendelsen i stedet skal rettes til.

1.1.1. E-mail, brev eller opkald
Alle er velkomne til at kontakte Finanstilsynet med mistanke om mulige overtrædelser af den finansielle lovgivning. Det kan ske via følgende kontaktoplysninger:

Finanstilsynet
Strandgade 29 
1401 København K
E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk
Tlf.: 33 55 82 82

Hvis du gerne vil være anonym, skal du henvende dig via en af de to whistleblower-ordninger, som du kan læse om i afsnit 1.1.2.

1.1.2. Whistleblower-ordninger
En whistleblower-ordning giver mulighed for anonymt at underrette om mulige overtrædelser af lovgivningen.

Finanstilsynet har to whistleblower-ordninger:

1) Whistleblower-ordning om markedsmisbrug, altså insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation
2) Whistleblower-ordning for øvrig finansiel regulering.

Fælles for begge ordninger er, at den, der henvender sig med en mistanke eller en viden, kan vælge at være anonym. Det betyder samtidig, at de personer, som Finanstilsynet undersøger, ikke kan få at vide, hvem der har givet oplysninger om dem.

1.2. Tilsyn og egne undersøgelser
Finanstilsynet har en række virksomheder under tilsyn. Det er primært virksomheder, der arbejder på baggrund af en tilladelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet fører både tilsyn med den enkelte virksomhed og gennemfører mere generelle undersøgelser på tværs af grupper af virksomheder. Det skal være med til at sikre, at virksomhederne lever op til reglerne for deres specifikke virksomhedstype.

Det sker både i forbindelse med tilsynet med de enkelte virksomheder og ved generelle undersøgelser, at Finanstilsynet bliver opmærksomt på mulige overtrædelser af reglerne. Det kan både dreje sig om regler, der er specifikke for den enkelte type af virksomhed, og regler af mere generel karakter.

1.3. Markedsovervågning
Finanstilsynet overvåger løbende markederne og medierne. Overvågningen sker både for at sikre, at Finanstilsynet er ajour med, hvad der sker for virksomheder, investorer og andre, som er omfattet af Finanstilsynets regler, og for at opdage mistænkelige forhold, der skal undersøges nærmere.

Markedsovervågning sker eksempelvis for at kunne opdage markedsmisbrug. Overvågningen finder sted både via medierne og via computersystemer, der er programmeret til at finde mistænkelige transaktioner.