Sagsbehandling i Finanstilsynet

Finanstilsynet har skrevet et notat, der giver et indblik i, hvordan Finanstilsynet indleder, behandler og afslutter sager om mistanke om overtrædelse af reglerne i den finansielle lovgivning.

Dette notat giver et indblik i, hvordan Finanstilsynet indleder, behandler og afslutter sager om mistanke om overtrædelse af reglerne i den finansielle lovgivning.

 

Notatet kan læses af alle med interesse for Finanstilsynets arbejde. Det er dog særligt tiltænkt personer, der ikke kender til Finanstilsynets sagsbehandling. Notatet omhandler alene sager om mistanke om lovovertrædelser. Det handler altså ikke om f.eks. sagsbehandling i forbindelse med virksomhedstilsyn eller overtrædelsessager, der opstår i forlængelse af eller forbindelse med et tilsynsbesøg.

 

Notatet belyser, hvornår og hvordan Finanstilsynet tager kontakt til personer og virksomheder i forbindelse med behandling af sager om mulige lovovertrædelser. De personer og virksomheder, som sagerne drejer sig om, vil normalt have mulighed for at komme i dialog med Finanstilsynet om sagerne. Denne dialog er vigtig for at give de pågældende personer og virksomheder mulighed for at komme til orde. Dialogen skal desuden sikre, at en sag ikke bliver behandlet længere end højst nødvendigt til gene for den, som sagen omhandler.

 

 

Download