Politianmeldelse af Green Technology Investment ApS for markedsmanipulation

Finanstilsynet anmodede den 1. november 2022 National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede nærmere politimæssig efterforskning af Green Technology Investment ApS.

Finanstilsynet har identificeret syv tilfælde over en periode på ca. en måned, hvor Green Technology Investment ApS har udvist mistænkelig adfærd i forbindelse med aktiehandler. For alle syv tilfælde gælder det, at Green Technology Investment ApS indlagde salgsordrer på en større mængde aktier og efterfølgende købte en relativt lille mængde aktier til en højere kurs, end selskabet kort forinden havde solgt til. Købene hævede i seks tilfælde kursen i forhold til seneste kurs, som var sat ved salg foretaget af Green Technology Investment ApS. I seks ud af de syv tilfælde indlagde GTI efterfølgende salgsordrer til lavere kurser end købene var gennemført til.

Finanstilsynet vurderer, at GTI ikke havde en reel købsinteresse. Købsordrerne gav derfor et urigtigt indtryk af efterspørgslen på aktien, og sikrede kursen på et unormalt eller kunstigt niveau. Det er en overtrædelse af forbuddet mod markedsmanipulation i artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen.