Politianmeldelse af Nykredit Bank A/S for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen

Finanstilsynets beslutning af 24. oktober 2019. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at Nykredit Bank A/S har sendt urigtige eller vildledende signaler til markedet ved at have indlagt ordrer på Nasdaq Copenhagen uden at have til hensigt, at disse ordrer skulle føre til handler.

 

Finanstilsynet har identificeret ni tilfælde, hvor Nykredit Bank A/S har udvist en mistænkelig adfærd. For alle ni tilfælde gælder, at en medarbejder hos Nykredit Bank A/S indlagde ordrer på Nasdaq Copenhagen på en måde, der fik en market maker-algoritme til at forhøje kurserne på sine ordrer. Nykredit Bank A/S udnyttede dette ved først at annullere sin senest indlagte købsordre for efterfølgende at indlægge en salgsordre på samme kurs som den netop annullerede købsordre. Salgsordren mødte øjeblikkeligt algoritmens nu hævede købsordre, hvorved Nykredit solgte til en højere kurs, end hvad der ellers ville have været muligt.

 

Finanstilsynet vurderer derfor, at ordrerne blev indlagt alene for at frembringe en reaktion fra algoritmen, som efterfølgende blev udnyttet til at opnå en økonomisk fordel på bekostning af market maker-algoritmen. Det er et problem for markedets integritet, hvis der indlægges ordrer uden et reelt ønske om at handle. De øvrige markedsaktører vil i givet fald stå over for et misvisende billede af udbud og efterspørgsel, hvilket kan påvirke kursen og skabe mistillid til markedet.

 

Den økonomiske fordel for Nykredit er opgjort til at være af meget begrænset størrelse.

 

Overtrædelse af forbuddet mod markedsmanipulation i artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen straffes med bøde i medfør af § 249, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.