Anmodning om politimæssig efterforskning af Clearhaus Holding A/S

Finanstilsynet er i forbindelse med tilsynet med Københavns Andelskasse kommet i besiddelse af oplysninger om, at Clearhaus Holding A/S øgede sin kapitalandel i Københavns Andelskasse uden den nødvendige tilladelse fra Finanstilsynet.

Clearhaus Holding A/S deltog i en omlægning af Københavns Andelskasses kapital i foråret 2018, som forøgede Clearhaus Holding A/S’ kvalificerede ejerandel ud over den af Finanstilsynet godkendte grænse på op til 33 pct.

 

Kort tid efter transaktionen blev en del af Clearhaus Holding A/S’ andelsbeviser overført til andre med tilbagevirkende kraft til dagen før udstedelsen til Clearhaus Holding A/S. Således ser det efterfølgende ud til, at Clearhaus Holding A/S ikke oversteg deres grænse for kvalificeret ejerandel.

 

Det er muligt, at Clearhaus Holding A/S havde indgået aftale om salg af andelsbeviser den pågældende dag, men først fik det anmeldt til andelskassen senere. Efterforskning af sagen vil kunne afdække, hvorvidt der har foreligget aftaler mellem Clearhaus Holding A/S og aftagerne af andelsbeviser på det tidspunkt, hvor overførslerne blev gennemført.

 

Foreligger der ikke forudgående aftaler om salg af andelskapital fra Clearhaus Holding A/S til de pågældende personer inden kapitaludvidelsen, er der sket en overtrædelse af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som bevidst er søgt dækket over.

 

Finanstilsynet har derfor anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Clearhaus Holding A/S.