Politianmeldelse af Momentum Markets ApS for udøvelse af porteføljepleje uden tilladelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynets afgørelse af 12. december 2017.

Finanstilsynet har den 12. december 2017 besluttet at politianmelde Momentum Markets ApS for overtrædelse af § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er Finanstilsynets opfattelse, at Momentum Markets ApS i ét eller flere tilfælde har udført porteføljepleje uden tilladelse fra Finanstilsynet, hvorfor Finanstilsynet politianmelder virksomheden.

Læs hele politianmeldelsen.