Politianmeldelse af Carnegie for overtrædelse af shortselling-forordningen

Finanstilsynets beslutning af 22. november 2017.

Finanstilsynet har den 22. november 2017 politianmeldt Carnegie Investment Bank (publ) AB, c/o Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) for overtrædelse af shortselling-forordningen.

 

Carnegie solgte over flere dage i november 2016 aktier udstedt af Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Salgene skete umiddelbart forud for emissionen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Carnegie rådede ikke over de solgte aktier på salgstidspunkt og kunne ikke levere aktierne som forudsat i de indgåede handler. Handlerne var derfor i strid med artikel 12, stk. 1, i shortselling-forordningen.

 

Der er pligt til at give meddelelser til den relevante tilsynsmyndighed om korte nettopositioner. Der skal endvidere ske offentliggørelse af betydelige korte positioner for at give andre markedsdeltagere information om disse betydelige enkeltstående korte positioner.

 

Carnegie har ikke indberettet de korte nettopositioner til Finanstilsynet, og Carnegie har ikke offentliggjort de betydelige korte nettopositioner, jf. artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i shortselling-forordningen.

 

Overtrædelse af artikel 5, 6 og 12 i shortselling-forordningen kan straffes med bøde, jf. bekendtgørelse nr. 86 af 30/01/2013 om straffebestemmelser for overtrædelse shortselling-forordningen.