Politianmeldelse af Andelskassen J.A.K. Slagelse for overtrædelse af § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 12, stk. 1-5, § 13, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, 2 og 4, og § 25, stk. 1-4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Finanstilsynets afgørelse af 24. august 2015

Finanstilsynet har anmodet Politiet om, at der indledes politimæssig efterforskning af Andelskassen J.A.K. Slagelse med henblik på tiltalerejsning, idet andelskassen efter Finanstilsynets vurdering har overtrådt hvidvasklovens § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 12, stk. 1-5, § 13, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, 2 og 4, og § 25, stk. 1-4.

  • Læs hele afgørelsen her