Påtale

Konstaterer Finanstilsynet en overtrædelse af loven, der ikke længere består, kan Finanstilsynet give en påtale for overtrædelsen. Dette kan både være, hvor en lovovertrædelse vedrører en situation af midlertidig karakter, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet konstaterer lovovertrædelsen, eller hvor virksomheden af egen drift allerede har rettet op på forholdet.

118 resultater