Påtale for manglende offentliggørelse af en ledende medarbejders transaktioner

Finanstilsynets afgørelse af 14. juni 2022 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 14. juni 2022 påtalt, at et selskab ikke har overholdt pligten til at offentliggøre en ledende medarbejders transaktioner i første halvår af 2022.

Den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.