Påtale for ikke korrekt at have indberettet en transaktion af en ledende medarbejder

Finanstilsynets afgørelse af 7. november 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 7. november 2019 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har foretaget korrekt indberetning til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2019. Indberetningen af transaktionen til Finanstilsynets OASM blev ikke foretaget i kategorien ”Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner”, og indberetningen skete uden at anvende standardskemaet for indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner.