Påtale til Aktieselskabet Nordfyns Bank for manglende kategorisering af oplysning som intern viden og manglende indberetning af intern viden til Finanstilsynet i to tilfælde

Finanstilsynet påtaler den 7. oktober 2019, at Aktieselskabet Nordfyns Bank ikke har offentliggjort og indberettet oplysninger til Finanstilsynet som påkrævet efter §§ 24 og 25 i lov om kapitalmarkeder.

Den 30. januar 2019 udsendte Aktieselskabet Nordfyns Bank selskabsmeddelelse nr. 01-2019 med overskriften ”Estimat for koncernenes resultat for 2018”, hvori Aktieselskabet Nordfyns Bank orienterede om en nedjustering af selskabets forventninger til årets resultat. Oplysningen om nedjustering udgjorde intern viden.

Selskabsmeddelelsen blev indsendt til Nasdaq under kategorien ”andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler” men ikke under kategorien ”intern viden”. Selskabsmeddelelsen blev ikke indberettet som ”intern viden” i Finanstilsynets indberetningssystem (OASM).

Den 2. maj 2019 udsendte Aktieselskabet Nordfyns Bank selskabsmeddelelse nr. 09-2019 med overskriften ”Nordfyns Bank – periodemeddelelse Q1-2019”, hvori selskabet orienterede om opjustering af forventninger til selskabets resultat for 2019. Oplysningen om opjustering udgjorde intern viden.

Selskabsmeddelelsen blev indsendt til Nasdaq under kategorien ”Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)” men ikke under kategorien ”intern viden”. Selskabsmeddelelsen blev ikke indberettet som ”intern viden” i Finanstilsynets indberetningssystem (OASM).

En udsteder skal offentliggøre den interne viden og samtidig hermed indsende oplysningerne til Finanstilsynet, der opbevarer oplysningerne, jf. i § 24 i lov om og § 25 i lov om kapitalmarkeder.

Selskabsmeddelelserne blev ikke offentliggjort som intern viden eller indberettet i Finanstilsynets indberetningssystem. Finanstilsynet vurderer derfor, at Aktieselskabet Nordfyns Bank ikke har overholdt pligten til at offentliggøre intern viden og indberette oplysninger til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i sit valg af sanktion lagt vægt på, at der er tale om en førstegangsovertrædelse samt på, at Aktieselskabet Nordfyns Bank efterfølgende har udarbejdet skriftlige forretningsgange for vurderingen og håndteringen af intern viden i selskabet.