Påtale til GreenMobility A/S for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden til markedet

Finanstilsynet har den 14. august 2019 påtalt GreenMobility A/S for ikke hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, jf. artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

Den 2. januar 2019 offentliggjorde GreenMobility A/S en selskabsmeddelelse med overskriften ”Ny CEO og København udskilles”, hvor GreenMobility offentliggjorde ændringer i bestyrelsen og direktionen i GreenMobility. Der er altså tale om en ledelsesændring.

GreenMobility har oplyst, at bestyrelsen allerede den 23. december 2018 gav bestyrelsesformanden mandat til at foretage ledelsesændringen. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at den interne viden om ledelsesændringen allerede opstod den 23. december 2018, da bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at afskedige den administrerende direktør. GreenMobility måtte på dette tidspunkt med rimelighed forvente, at der ville blive foretaget en ledelsesændring i GreenMobility.

Oplysninger kan udgøre intern viden, selvom de forhold eller begivenheder, som oplysningerne vedrører ikke er indtrådt på det pågældende tidspunkt. Det er derfor heller ikke en forudsætning, for at oplysningen kan anses som intern viden, at der var indgået en aftale om fratrædelse mellem den administrerende direktør og GreenMobility.

GreenMobility har desuden oplyst, at de ikke havde benyttet sig af udsættelsesadgangen, da selskabet var af den opfattelse, at de kunne vente med at offentliggøre den interne viden til markedet åbnede efter nytår den 2. januar 2019.
 
Finanstilsynet vurderer, at oplysningen burde have været offentliggjort hurtigst muligt efter den 23. december 2019 i forbindelse med, at den interne viden opstod, for at offentliggørelsen anses for at være i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

GreenMobility kan ikke vente med at offentliggøre intern viden, med henvisning til, at markedet var lukket på det pågældende tidspunkt, og der ses heller ikke at være tale om en legitim udsættelsesgrund.

Finanstilsynet har i sit valg af sanktion lagt vægt på, at der er tale om en førstegangsovertrædelse, og at der ikke er identificeret væsentlige skadevirkninger af overtrædelsen, eftersom overtrædelsen ikke medfører en kurspåvirkning eller øget handelsaktivitet. Finanstilsynet har i den forbindelse set på, om der er foretaget handler på baggrund af den asymmetri, der opstår ved manglende offentliggørelse af intern viden. Finanstilsynet har ikke fundet, at det er sket.