Påtale til AP Pension Livsforsikringsselskab for at have erhvervet en kvalificeret andel uden Finanstilsynets forhåndsgodkendelse

Finanstilsynets afgørelse af den 26. september 2019.

Finanstilsynet har ikke modtaget ansøgning i henhold til § 61, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed om tilladelse til forøgelse af en kvalificeret andel i Vestjysk Bank A/S (herefter banken) forud for AP Pension livsforsikringsaktieselskabs (herefter AP Pension) erhvervelse den 28. februar 2019.

Finanstilsynet skal påtale, at AP Pension ikke på forhånd ansøgte om tilladelse i henhold til § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, til forøgelse af en kvalificeret andel i banken.

Forud for forøgelsen den 28. februar 2019 ejede AP Pension 16,74 pct. af bankens aktiekapital og stemmerettigheder. Med forøgelsen den 28. februar kom AP Pension op på 21,67 pct. af bankens aktiekapital og stemmerettigheder. AP Pension havde ikke på forhånd ansøgt om tilladelse til forøgelse af kvalificeret ejerandel i Vestjysk Bank i henhold til § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. AP Pension indberettede efterfølgende storaktionærmeddelse til Finanstilsynet inden den af § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder fastsatte grænse.

Læs hele påtalen her.