Påbud til Lunar Bank A/S for overtrædelse af kreditaftaleloven

Finanstilsynet giver påbud til Lunar Bank A/S for utilstrækkelige kreditværdighedsvurderinger

Finanstilsynet påbyder Lunar Bank A/S at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale, herunder at:

  • indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens faktiske, faste udgifter og dokumentation for udgifterne, hvis der er tale om simple erklæringer. 
  • foretage en individuel vurdering af, om forbrugerens rådighedsbeløb efter optagelse af det ansøgte lån vil være tilstrækkeligt til, at forbrugeren vil være i stand til at betale ydelserne på kreditten tilbage til tiden. 
  • oplysninger fra forbrugeren om formålet med lånet skal indgå ved beregningen af det fremtidige lånebeløb, hvis det har indflydelse herpå. Hvis forbrugeren f.eks. angiver at låneformålet er køb af en bil, skal forbrugerens fremtidige budget indeholde udgifter til bil.

Læs hele påbuddet