Påbud til Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S for mangel-fuld rådgivning af kunder

Finanstilsynet har den 7. september 2020 meddelt tre påbud til Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S for ikke at ikke at analysere kundernes krav og behov, for mang-lende individuelle anbefalinger samt manglende rådgivning af kunder.

Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (Söderberg & Partners) påbydes, inden en forsikringsaftale indgås og på baggrund af oplysninger fra kunden, at fastlægge kundens krav og behov samt sikre behørig dokumentation herfor, jf. § 20 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Söderberg & Partners påbydes, i forbindelse med rådgivning og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt at forklare kunden, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder dennes forsikringskrav og –behov, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Söderberg & Partners påbydes endvidere i forbindelse med rådgivning af en kunde, at sikre at kunden ikke kan blive placeret i et produkt, der er uhensigtsmæssigt for denne jf. § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører. 

Påbuddene er gældende fra den 7. september 2020.

Læs hele afgørelsen:

Påbud for overtrædelse af § 16 i lov om forsikringsformidling og §§ 20 og 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører