Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5

Finanstilsynet har den 21. maj 2019 givet Sydbank A/S et påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Finanstilsynet påbyder Sydbank A/S (herefter Sydbank eller banken) at bringe bankens vilkår for ændringer af renten på realkreditlignende lån i afsnit 4.1. i bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – privatkunder” i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Frist for efterlevelse af påbuddet er 21. august 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Finanstilsynet påbyder Sydbank at bringe produktbeskrivelserne for ”Sydbank Prioritet” og ”Sydbank Prioritet Plus” i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Sydbank har oplyst, at varslet ikke var korrekt, og at Sydbank har tilrettet produktbeskrivelserne, således at det nu fremgår af produktbeskrivelserne, at varslet er seks måneder.

Læs hele afgørelsen her.