Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2, jf. § 33

Finanstilsynet påbyder Nordea Danmark at bringe vilkår for varsling af ændring af rentetillæg og gebyrer for filialens realkreditlignende lån i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2, jf. § 33.

Finanstilsynet har 11. december 2019 meddelt Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, påbud om at bringe vilkår for varsling af rentetillæg og gebyrer for filialens realkreditlignende lån i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2, jf. § 33.

Finanstilsynet påbyder endvidere filialen af ændre forretningsgange og eventuelt andet materiale, således at de afspejler de ændrede vilkår.

Frist for efterlevelse af påbuddet er 1 måned fra dato for påbuddet. Dokumentation for efterlevelse af påbuddet skal sendes til Finanstilsynet.

Læs hele påbuddet her.