Redegørelse om påbud til Gefion Insurance A/S vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne

Finanstilsynet har som led i en igangværende inspektion i Gefion Insurance A/S påbudt selskabet ikke at anvende udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelsen af solvenskapitalkravet.

Finanstilsynet igangsatte i november 2018 en ordinær inspektion i Gefion Insurance A/S.

Selskabet tegner forsikringer via agenter i Europa. Selskabet tegner primært forsikringer til private og mindre erhvervsvirksomheder og fokuserer på nicheområder i de enkelte lande. Selskabets agenter står for tegning og police- og skadeadministration. I nogle tilfælde foretages skadeadministrationen af et skadebehandlingsselskab.

Finanstilsynet har afsluttet vurderingen af selskabets anvendelse af udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelsen af solvenskapitalkravet. Det var Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke opfyldte betingelserne for at kunne anvende de udskudte skatters tabsabsorberende evne til reducering af selskabets solvenskapitalkrav. Selskabet fik derfor påbud om ikke at anvende udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelsen af solvenskapitalkravet.

Selskabet har beregnet den solvensmæssige konsekvens af Finanstilsynets påbud. Beregningen viste, at Gefion Insurance A/S pr. 31. maj 2019 havde en solvensdækning på 1,05 pct. efter efterlevelsen af Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynet er fortsat på inspektion i Gefion Insurance A/S.