Spørgsmål og svar – Alpha Insurance

 

1 - Hvem er Alpha Insurance og hvad er der sket?

Svar: Alpha Insurance er et dansk forsikringsselskab, som opererer i Danmark og har tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i alle EU/EØS lande. Alpha Insurance har den 4. marts 2018 meddelt Finanstilsynet, at selskabet er trådt i likvidation. Alpha Insurance fortsætter driften, således at eksisterende policer stadig er gældende. Selskabet tegner dog ikke nye forsikringer eller foretager nytegninger, fordi selskabet er underlagt tegningsstop.

2 - Er min police stadig gyldig?

Svar: Alpha Insurance fortsætter driften og eksisterende policer er stadig gældende.

Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.

3 - Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre?

Svar: Alle skader skal fortsat anmeldes til Alpha Insurance eller til den agent, der står for skadesbehandlingen.

4 - Jeg har lige modtaget et fornyelsestilbud, må jeg tage imod dette tilbud?

Svar: Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.

5 - Kan jeg stadig få udbetalt min erstatning?

Svar: Alpha Insurance fortsætter driften og eksisterende policer er stadig gældende.

6 - Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Alpha Insurance?

Svar: Man kan se navnet på sit forsikringsselskab på policen. Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabets agent.

7 - Kan jeg opsige min police?

Svar: Det kommer an på forsikringsbetingelserne til den enkelte police. Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.

8 - Kan jeg ændre i min police, f.eks. hvis jeg vil forhøje min forsikringssum eller er flyttet?

Svar: Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.

9 - Hvor lang tid gælder min police, hvis den har månedlig præmiebetaling?

Svar: Månedlig præmiebetaling svarer ikke til at forny sin police hver måned. Dækningsperioden fremgår af din police.

Nuværende forsikringstagere i Alpha Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Alpha Insurance eller selskabet agent, hvis policen er købt gennem en agent.

10 - Hvordan er jeg stillet, hvis Alpha Insurance går konkurs

Svar: Generelt er det sådan, at hvis et dansk forsikringsselskab går konkurs, vil du være dækket af Garantifonden for Skadesforsikring. Vær opmærksom på, at skader skal anmeldes til Fonden inden for 4 uger efter at selskabet er gået konkurs, for at være dækket af Fonden. På Garantifondens hjemmeside www.skadegarantifonden.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan du er stillet, hvis et selskab går konkurs, herunder hvilke policetyper, som er dækket af Fonden.