Påbud

Konstaterer Finanstilsynet, at en virksomhed udøver en lovstridig adfærd eller undlader at handle, hvor en handling er påkrævet, kan Finanstilsynet udstede et påbud og hermed påbyde en bestemt handling eller adfærd fremover. Et påbud kan ikke anvendes på en lovovertrædelse, som ikke længere eksisterer.

242 resultater