Administrativt bødeforelæg til Copenhagen Tourist Point ApS for overtrædelse af hvidvaskloven

Finanstilsynet har den 24. juni 2021 udstedt et administrativt bødeforelæg på 50.000 kr. til Copenhagen Tourist Point ApS for overtrædelse af hvidvasklovens § 40 om valutavekslingsvirksomhed.

Det administrative bødeforelæg vedrører overtrædelse af kravet om, at udøvelse af valutavekslingsvirksomhed kræver tilladelse, medmindre den udøves af pengeinstitutter, Nationalbanken eller offentlige myndigheder.

Finanstilsynet har konstateret, at virksomheden i en periode frem til januar 2020 har udøvet valutavekslingsvirksomhed uden at have tilladelse hertil.