Dom for insiderhandel

Finanstilsynet politianmeldte den 13. december 2016 en fysisk person for insiderhandel. Personen er i august 2019 dømt for overtrædelse af artikel 14 i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet anmeldte i december 2016 en fysisk person for at have deltaget i insiderhandel i et børsnoteret selskabs aktier. Den fysiske person kontaktede sin bank for at købe aktier i et børsnoteret selskab for ca. 500.000 kr., få dage før der blev offentliggjort et frivilligt købstilbud til aktionærerne i det børsnoterede selskab. Den fysiske persons samtale med banken blev optaget på bånd. Her angav den fysiske person at have intern viden. 

 

Finanstilsynet vurderede på baggrund af samtalen mellem den fysiske person og banken, at den fysiske person havde intern viden, fordi der forelå intern viden om købstilbuddet på tidspunktet for samtalen. Finanstilsynet vurderede også, at den fysiske person udnyttede denne interne viden i forbindelse med sit køb af aktier.

 

Det lykkedes i sin tid ikke Finanstilsynet at identificere en forbindelse mellem den fysiske person og de fysiske personer på insiderlisterne. Finanstilsynet valgte dog at politianmelde sagen grundet den fysiske persons usædvanlige handelsmønster, lækagerisiko og det forhold, at den fysiske person selv angav at have intern viden overfor sin bank.

 

Sagen har været behandlet hos SØIK. SØIK fandt på baggrund af sin efterforskning frem til en fysisk person, der stod på insiderlisten hos det børsnoterede selskab. Denne fysiske person havde tippet sin ven om et nært forestående overtagelsestilbud på det børsnoterede selskab.

 

Byretten fandt begge fysiske personer skyldige i overtrædelse af artikel 14 i markedsmisbrugsforordningen. Den ene fysiske person blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for insiderhandel, og den anden fysiske person blev idømt 30 dages ubetinget fængsel for uberettiget at have givet sin ven et tip. Dommen lød også på konfiskation af udbyttet i form af 61.000 kr.  

 

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i kapitalmarkedsloven. Resumeet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i kapitalmarkedsloven.