Bøde vedtaget for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen

Den 26. januar 2018 politianmeldte Finanstilsynet Aalborg Boldspilklub A/S for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen. Aalborg Boldspilklub A/S har vedtaget et bødeforlæg på 30.000 kr.

Finanstilsynet anmeldte Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) for i forbindelse med lækage af intern viden ikke i tilstrækkelig grad at have orienteret markedet herom og for ikke at have oprettet og ajourført insiderlister.

Sagen har været behandlet hos SØIK.

AaB har valgt at vedtage et bødeforlæg på 30.000 kr. for Markedsmisbrugsforordningens artikel 17, stk. 7, og artikel 18, stk. 1, litra a og stk. 3, litra a. - d. jf. lov om kapitalmarkeder § 249, stk. 1.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i lov om kapitalmarkeder.

Se nærmere om politianmeldelsen her.