Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 34, stk. 2 – BMW Financial Services A/S

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af 29. januar 2014

BMW Financial Services A/S har vedtaget en bøde på 400.000 kr. for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Finanstilsynet politianmeldte den 29. januar 2014 BMW Financial Services A/S for at have udøvet virksomhed med finansiel leasing i perioden 1. marts 2006 til 8. januar 2013 uden at være registreret hos Finanstilsynet, jf. hvidvaskloven § 34, stk. 2.

BMW Financial Services A/S har den 4. juli 2014 vedtaget et bødeforelæg fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet på 400.000 kr.

Ovenstående er offentliggjort i henhold til § 34 c, stk. 3, i hvidvaskloven.