Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge

Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.

Slagelse Festuge fremsendte den 7. juni 2021 en anmodning til Finanstilsynet om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger, for så vidt angår virksomhedens planlagte begivenhed Slagelse Festuge.

Slagelse Festuge har tidligere ved skriftlig henvendelse i november 2019 anmodet erhvervsministeren om dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger i forbindelse med afholdelse af betalingskoncerter på Slagelse Nytorv i 2020.

Slagelse Festuge er en årlig begivenhed som afholdes hver år i uge 26, hvor ugen bliver afsluttet med koncerter.

I år afholdes koncerterne lukket på Harboe Arena, Parkvej 35, 4200 Slagelse, den 2. juli og 3. juli 2021, hvor der grundet corona er plads til 1000 personer om fredagen og 1000 personer om lørdagen.

Virksomheden ønsker at blive kontantløs under begivenhedens afholdelse, da det vil højne sikkerheden for både medarbejdere og gæster.