Afgørelse om Danmarks Skibskredit A/S´s udstedelse af hybrid kernekapital og efterfølgende mulighed for udlodning

Finanstilsynet har den 26. april 2022 truffet afgørelse om, at hybrid kernekapital klassificeres regnskabsmæssigt som en egenkapital-post. Hybrid kernekapital er imidlertid underlagt restriktioner i henhold til CRR art. 52 og 77, og er derfor ikke en fri reserve, der kan udloddes til aktionærer mv.

Læs hele afgørelsen