Ophævelse af suspension af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter

Finanstilsynets afgørelse af 18. juni 2020

Finanstilsynets afgørelse af 18. juni 2020

Tekst: Finanstilsynet har truffet afgørelse om ophævelse af suspension af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter under likvidationen. 

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse, ved det 60. bestyrelsesmøde af 18. juni 2020.

Læs hele afgørelsen her.