Påbud og påtaler til PensionDanmark vedrørende ændringer i pensionsaftalerne og kommunikationen til pensionstagerne

Finanstilsynet har den 26. juni 2020 meddelt fire reaktioner til PensionDanmark - to påbud og to påtaler vedrørende deres ændringsadgang i forsikringsbetingelserne, deres manglende hensyntagen til forsikringstagere, som er fritaget for offentlig digital post, samt deres kommunikation med forsikringstagerne, da selskabet indførte aldersopsparinger i pensionsordningerne.

PensionDanmark har i den forbindelse ikke handlet i overensstemmelse med § 4, stk.1, i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

 

Læs afgørelsen her.