Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S

Accura ved Lars Grønkjær har den 26. marts 2019 anmodet om dispensation fra pligten til at offentliggøre et købstilbud til aktionærerne i Danske Andels-kassers Bank A/S (DAB) på vegne af sin klient Spar Nord A/S, jf. § 4, stk. 2, jf. § 29, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Accura ved Lars Grønkjær har den 26. marts 2019 anmodet om dispensation fra pligten til at offentliggøre et købstilbud til aktionærerne i Danske Andels-kassers Bank A/S (DAB) på vegne af sin klient Spar Nord A/S, jf. § 4, stk. 2, jf. § 29, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Finanstilsynet vurderer, at den pågældende situation omhandler et særligt tilfælde, jf. § 29, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. Spar Nord A/S opfylder dermed betingelsen for dispensation fra pligten til at offentlig-gøre et tilbudsdokument til aktionærerne i DAB, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

 

Læs hele afgørelsen her.