Afgørelse om, at Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland

Finanstilsynet har den 14. december 2018 truffet afgørelse om, at Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland, jf. § 304 i lov om finansiel virksomhed, jf. anordning nr. 838 af 14. august 2012 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed.

Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA), der er en grønlandsk tværgående pensionskasse, har anmodet Finanstilsynet om at vurdere, om pensionskassen i lyset af dens status som tværgående pensionskasse kan administrere den nye lovbestemte obligatoriske pensionsordning i Grønland. Finanstilsynet har den 14. december 2018 truffet afgørelse om, at SISA som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland.

 

Finanstilsynet vurderer, at det vil være i strid med definitionen af en tværgående pensionskasse, jf. § 304 i lov om finansiel virksomhed at optage medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Læs: Afgørelse om at Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland.