Afgørelse Nordic Exchange ApS

Finanstilsynet har den 31. august 2018 truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Nordic Exchange ApS, jf. § 41, nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Finanstilsynet har truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Nordic Exchange ApS, jf. § 41, nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1547 af 19. december 2017 og lov nr. 706 af 8. juni 2018.

Virksomheden har i overensstemmelse med § 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunne fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomheden var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomheden indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december 2017.

På baggrund af nærværende afgørelse skal virksomheden herefter den 31. august 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed.

Læs hele afgørelsen her.