Afgørelse Exchange-Cash v/John Matthiesen

Finanstilsynet har den 26. oktober 2018 truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Exchange-Cash v/John Matthiesen, jf. § 41, nr. 2 og nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Finanstilsynet har truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Exchange-Cash v/John Matthiesen, jf. § 41, nr. 2 og nr. 4, i hvidvaskloven.

Virksomheden har i overensstemmelse med § 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunne fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomheden var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomheden indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december 2017.

På baggrund af nærværende afgørelse skal virksomheden herefter den 26. oktober 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed

Læs hele afgørelsen her.