Vurdering af ny investeringsløsning

Finanstilsynets vurdering af 2. september 2016

[Udeladt] har bedt om Finanstilsynets vurdering af, hvorvidt en investeringsløsning baseret på anbefaling af investering i én blandet investeringsforeningsafdeling falder ind under begrebet "investeringsrådgivning” i lovens forstand.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at en sådan løsning vil være omfattet af begrebet investeringsrådgivning, som dette er defineret i den gældende lovgivning.

 

Læs hele vurderingen her