Afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI’er

Finanstilsynet har i henhold til § 152, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed truffet afgørelse om fastsættelse af et LCR-valutakrav for alle danske SIFI’er. I disse afgørelser har Finanstilsynet taget hensyn til institutternes forskellige forretningsmodeller og aktiviteter, således at kravet stilles mest hensigtsmæssigt.

 

Læs de enkelte afgørelser her:

 

Danske Bank

DLR Kredit

Jyske Bank

Nordea Bank Danmark

Nykredit Realkredit

Sydbank

Læs også: Notat vedr. sanktionering af overskridelser på likviditetsområdet