Andre afgørelser

Som led i tilsynsarbejdet træffer Finanstilsynet løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

862 resultater

 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Vindies ApS
  Emne:
  2023, Afgørelser
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 28. september 2023 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Safenetpay ApS’ tilladelse som e-pengeinstitut inddraget
  Emne:
  2023, Afgørelser, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet
  Finanstilsynet har den 3. juli 2023, på baggrund af inspektion i Safenetpay ApS den 2. marts 2023, truffet afgørelse om inddragelse af virksomhedens tilladelse som e-pengeinstitut.
 • Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse
  Emne:
  2023, Afgørelser, Fit and proper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmeret
  Emne:
  2023, Afgørelser
  Ophævelse af stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
 • Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet
  Emne:
  Afgørelser, Reaktionstyper
  I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplys-ningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.
 • Afgørelse om afslag på registrering af en virksomhed
  Emne:
  2023, Afgørelser, Øvrige
  Finanstilsynet har på baggrund af hvidvaskloven givet afslag på registrering af en virksomhed, som ansøgte om at udøve virksomhed med handel og service med valuta. Afslaget omfatter også enhver form for virksomhed relateret til veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer, jf. § 1, stk. 1, nr. 22-26, i hvidvaskloven.
 • Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse
  Emne:
  2023, Afgørelser, Fit and proper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.
 • Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse
  Emne:
  2023, Afgørelser, Fit and proper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.
 • Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse
  Emne:
  2023, Afgørelser, Fit and proper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.
 • Afgørelse om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S
  Emne:
  2023, Afgørelser, Kapitalmarkedsområdet, Overtagelsestilbud
  Ahlsell Danmark ApS har den 14. december 2022 bedt om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S, jf. § 33, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.
 • Finanstilsynets afgørelse vedrørende Lunar Bank A/S' peer to peer (P2P) produkt
  Emne:
  2022, Afgørelser
  Finanstilsynet har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at Lunar Banks A/S’ peer to peer aktivitet vurderes at udgøre ind- og udlånsvirksomhed omfattet af bilag 1, nr. 1 og 2 i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om fratagelse af stemmerettigheder
  Emne:
  2022, Afgørelser
  Fratagelse af stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed
 • Afgørelse om Danmarks Skibskredit A/S´s udstedelse af hybrid kernekapital og efterfølgende mulighed for udlodning
  Emne:
  2022, Afgørelser, Kapital
  Finanstilsynet har den 26. april 2022 truffet afgørelse om, at hybrid kernekapital klassificeres regnskabsmæssigt som en egenkapital-post. Hybrid kernekapital er imidlertid underlagt restriktioner i henhold til CRR art. 52 og 77, og er derfor ikke en fri reserve, der kan udloddes til aktionærer mv.
 • Erhvervsankenævnet ophæver afgørelse om Gefion Insurance A/S
  Emne:
  2022, Afgørelser, Forsikring og pension
  Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2019, der pålagde Gefion Insurance A/S et kapitaltillæg, er blevet ophævet ved en afgørelse i Erhvervsankenævnet.
 • Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN
  Emne:
  2021, Afgørelser, Pengeinstitutter, Kapital, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 4. oktober 2021 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for GrønlandsBANKEN i medfør af § 266, stk. 1, 1. pkt. i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft på Grønland ved kongelig anordning (lov om finansiel virksomhed). Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2027 for GrønlandsBANKEN til 20,1 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 30,4 pct. af de risikovægtede eksponeringer.
 • Vurdering af en ansøgning om fit & proper-godkendelse
  Emne:
  2021, Afgørelser, Fit and proper, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed, jf. § 64, stk. 1, nr. 2 og 6, i lov om finansiel virksomhed.
 • Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge
  Emne:
  2021, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.
 • Kursfastsættelse i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S
  Emne:
  2021, Afgørelser, Overtagelsestilbud, Reaktionstyper
  Finanstilsynet har den 2. juli 2021 truffet afgørelse om, at kursen i det pligtmæssige overtagelsestilbud på Boliga Gruppen A/S (Boliga) skal reguleres i medfør af overtagelsesbekendtgørelsens § 15, da tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen ved pligtens indtræden. Tilbudskursen skal derfor reguleres til kurs 15,20 kr. pr. aktie, hvilket er den volumevægtede gennemsnitskurs i perioden 1. januar 2016 til og med 28. januar 2016.
 • Ansøgning om dispensation fra kontantreglen for Slagelse Festuge
  Emne:
  2021, Afgørelser, Reaktionstyper
  Finanstilsynet meddeler hermed efter § 1, stk. 7, i lov om betalinger Slagelse Festuge dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger for så vidt angår Slagelse Festuges koncerter den 2. juli og 3. juli 2021.
 • Afgørelse om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden i Boliga Gruppen A/S
  Emne:
  2021, Afgørelser, Overtagelsestilbud, Reaktionstyper
  Finanstilsynet og tilbudsgiverne i Boliga Gruppen A/S ved repræsentation fra Mazanti – Andersen advokatpartnerselskab er den 19. maj 2021 blevet enige om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud. Dispensationen medfører, at tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest 10 uger efter meddelelse om pligtens indtræden