Danske resultater af EU-stresstest 2011

Herunder er de individuelle resultater for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i EU-stresstesten 2011.

EU-stresstesten, som involverer 90 banker i 21 lande, har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed over for alvorlige stød og deres solvens i hypotetiske stressscenarier under visse restriktive forhold.

EU-stresstesten for 2011 er udført af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale myndigheder, Den Europæiske Centralbank (ECB), Europa-Kommissionen (EC) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Fra Danmark deltog Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet som nationale myndigheder.

Overordnede resultater for danske banker

Individuelle testresultater

  • Danske Bank (pdf)
  • Jyske Bank (pdf
  • Nykredit (pdf)
  • Sydbank  (pdf)

Links